2014 година

Бюлетин № 45 - юни 2014


Сигурността винаги е актуална тема и за бизнеса, и за обществото.

 

Индустрията за сигурност е сектор от икономиката, който е свързан с всички сфери на икономическия живот и влива значителни приходи в бюджета на държавата. Частният охранителен сектор вече заема водещо място в структурата за защита на собствеността, предприемачеството и личността, а също така в профилактиката на престъпленията срещу собствеността. Именно тук той измества и подпомага полицията.

 

Доставчиците на услуги за сигурност осигуряват десетки хиляди работни места във всички региони на страната. Осигурената безопасност на хора и имущество, платените данъци, предотвратените престъпни посегателства и работните места са реална добавена стойност на частните услуги за сигурност.

 

„Купуването" на квази-отговорност, но не и на сигурност, нараства. Това, обаче, е само временно замъгляване на реалността, предпоставка за повече рискове и загуба на невъзстановими стойности. При обществените поръчки за охрана с критерий "най-ниска цена" то е и трошене на пари на данъкоплатците.

 

Неизбежно е в течение на времето клиентите и възложителите на обществени поръчки да разберат, че не могат да пестят разходи за сметка на сигурността. Освен че е неизбежно, това е и опасно.

 

Правната рамка, както и нейното прилагане в практиката, е основната предпоставка за решаването или нерешаването на съществуващите проблеми в частната сфера на сигурността. Тази правна рамка е несъвършена и неактуална, а прилагането - затруднено и изкривено. Загриженост предизвикват промените в законодателството, регламентиращо частната охранителна дейност, през последните години. Те не отчитат интересите за развитие на тази индустрия като цяло. Ориентирани са основно към отговор на критики от европейски институции и в полза на държавния контрол.

 

Сега се прибавиха и намеренията на правителството за криминализиране на укриването и неплащането от работодателите на задължения към осигурителната система, без те да бъдат обвързани с факта, че държавата не е коректен играч и редовен платец, както и с факта, че самата държава тика бизнеса към нарушаване на правилата и към сивия сектор. Прекалено е.

 

изтегли бюлетина »

Бюлетин № 44 - март 2014


изтегли бюлетина »

Бюлетин № 43 - януари 2014


изтегли бюлетина »
Created and Hosted by BIAnet