Услуги - предлагане
Център за професионално обучение Център за професионално обучение "ДЕКСИ Консулт" ЕООД
Валидност до: 31.12.2014

 

Центърът за професионално обучение при „Декси Консулт" ЕООД  е частен лицензиран център в гр. Плевен и притежава лиценз № 200612389 от 17.01.2007 г. на националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет.

 

            ЦПО „Декси Консулт" ЕООД предлага обучение /квалификация и преквалификация/ по професии и специалности в областта на охраната, строителството, администрацията, машиностроенето, металообработването, металургията, енергетиката, хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост.

 

Created and Hosted by BIAnet