Услуги - търсене
Възможност за обучение на безработни лица
Валидност до: 30.04.2013

 

„Кооперативна охранителна фирма" ООД осъществява проект за обучение на безработни лица по професията „Охранител" в партньорство с ЦПО НАИСИ и в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

 

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда" (ДБТ) - гр. София, гр. Пловдив и техните филиали, предимно от уязвими групи (активно-търсещи работа безработни лица, освободени военнослужещи и служители на МВР, младежи до 29 години и неактивни лица на пазара на труда). посредством:

- обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация;

- осигуряване на възможност за стаж по професия „Охранител" на обекти на „Кооперативна охранителна фирма" ООД в гр.София и гр.Пловдив.

 

Начало на обучението: март - април 2013 г.

 

Обучаемите получават: за всеки присъствен ден - стипендия по 8.00 лева за всеки присъствен ден по време на обучението, а за времето на стажа.- минималната работна заплата за страната. 

 

 

Повече информация и данни за контакт са налице в прикачения информационен материал по-долу.

 

Created and Hosted by BIAnet