Членовете на НАФТСО се увеличават

Към НАФТСО се присъединиха две нови дружества.

 

  •  "АС СКОРПИО" ООД - частно специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността. 

 

 

  • "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КОМПАС" ООД - Дружеството "Център за обучение и квалификация "Компас" ООД е със седалище в град София. Предметът на дейност на фирмата е свързан с предлагане на лицензирано професионално обучение по десет професии и четиринадесет специалности. 

 

ЦПО към "Център за обучение и квалификация "Компас" ООД предлага обучение по следните професии и специалности:

1. "Охранител" и специалности: "Банкова охрана и инкасова дейност"; "Лична охрана"; "Физическа охрана на обекти";

2. "Финансист" и специалности: "Банково дело"; "Застрахователно и осигурително дело";

3. "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация";

4. "Офис-мениджър", специалност "Бизнес-администрация";

5. "Офис - секретар", специалност "Административно обслужване

6. "Посредник на трудовата борса", специалност "Посредник на трудовата борса";

7. "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство";

8. "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт";

9. "Сътрудник социални дейности" и специалности: "Социална работа с деца и семейства в риск"; "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания";

10. Помощник-възпитател", специалност "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца". Created and Hosted by BIAnet