Фирма TЕЛЕТЕК ЕООД се преименува на ТЕКРА ЕООД

На 3-ти януари, 2018 г. в Търговския регистър, в партидата на Телетек ЕООД беше записано новото наименование на дружеството – „ТЕКРА“ ЕООД, което на латиница ще се изписва TEKRA.

Фирмата вече се легитимира в официална и търговска кореспонденция като „ТЕКРА” ЕООД. Тъй като е променено само името, а дружеството е същият юридически субект с непроменен ЕИК, адрес на регистрация и състав на управителни органи, не се налага промяна в подписаните до момента документи и разменена кореспонденция от името на „Телетек“ ЕООД и техните партньори и клиенти.


Created and Hosted by BIAnet