ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯТ НА ОХРАНИТЕЛЯ И 16 - ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАФТСО

С Решение на Министерския съвет от дата 03.02.2010 г. - 11 ноември официално е обявен за „Професионален празник на охранителя и на частната охранителна дейност”. На тази дата православната църква чества деня на Св. Мина – войн, пазител и покровител на семейството, който е патрон на служителите в охранителния бранш. 

Секретариатът на НАФТСО организира: 

На 10.11.2017 г. – петък от 12:30 часа, провеждане на Пресконференция в БТА, за която са поканени за участие Управителния съвет на НАФТСО, Секретариатът на НАФТСО, собствениците и управителите на търговските дружества – членове на НАФТСО, както и представители на сдруженията в сектора за сигурност.  Пресконференцията ще бъде открита от Главния секретар на НАФТСО и водена от Председателя на асоциацията, след което ще бъде дадена думата за въпроси на присъстващите гости и журналисти. 

  Заедно ще постигнем повече!


Created and Hosted by BIAnet