Идващите празници изискват от частните охранители да засилят бдителността си

Търговците, извършващи частна охранителна дейност да засилят сътрудничеството си с органите на МВР, за да може идващите празници да протекат спокойно. Това бе една от препоръките на провелото се днес в Главната дирекция „Национална полиция“ заседание на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност. Заседанието бе открито от зам.-директора на ГДНП старши комисар Тодор Гребенаров, който е и председател на Съвета. На него присъстваха членовете на съвета гл. инспектор Камелия Кукева, началник на сектор „Лицензиране и контрол на частната охранителна дейност“, Радослав Христов, главен секретар на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, Илиян Панчев, председател на УС на Националната асоциация на фирмите, охраняващи  с технически средства и председателя на УС на Националната асоциация на лицата и сдруженията Боян Боянов, извършващи частна охранителна дейност. За участие в заседанието на съвета бяха поканени гл. инспектор Димитър Кошов, началник на сектор „Грабежи“ в ГДНП, гл. инспектор Георги Георгиев, началник на сектор „Патрулно-постова дейност“.

По време на заседанието специално внимание бе обърнато на това, че идват празници, което предполага повишаване на търговския оборот, струпване на повече лица в големите търговски вериги. А това води и до завишаване на изискванията и към лицата, извършващи частна охранителна дейност. Ето защо, от представителите на ГДНП бе отправена препоръка към членовете на асоциациите, занимаващи се с частна охранителна дейност, да засилят своята бдителност, да се придържат стриктно към законовите разпоредби и да сътрудничат по-активно на полицейските органи.


Created and Hosted by BIAnet