Закон за частната охранителна дейност публикуван в Държавен вестник в брой 10 от 30.01.2018 г.

 Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 януари 2018 г. и влиза в сила два месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 2, ал. 4 и чл. 5, ал. 4, които влизат в сила от деня на обнародването му.


Created and Hosted by BIAnet