Преференциален членски внос за нови членове до края на годината - 50 лв.

На 19.07.2017 г. Министерският съвет на Р. България прие проект на Закон за частната охранителна дейност. В него е залегнало изискване за членство на охранителните фирми в сдружение на лица, извършващи частна охранителна дейност. Лицензът на охранителите ще се отнема, ако търговецът или юридическото лице не удостовери, че е член на сдружение или ако е прекратил членството си за повече от два месеца.

          Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е най-голямата организация в този сектор и предоставя специални условия за присъединяване на нови членове. Цената за членство е 50 лв до края на годината, а приемането се извършва по улеснена процедура.

          Към 2017 г. фирмите членове на НАФТСО са най-големите на пазара, като осигуряват работа на над 15% от наетите 140 000 охранители в частния сектор за сигурност. НАФТСО е член и на CoESS - Конфедерация на европейските услуги за сигурност.

          Присъединявайки се към НАФТСО, вие:

       Ще принадлежите към най-авторитетното сдружение в частната индустрия за сигурност в България

       Ще получавате информация по актуални въпроси и политики, за процеси и тенденции в областта на частната сигурност

       Ще участвате при подготовката и обсъждането на становища и позиции по актуални проблеми и нормативни документи

       Ще имате възможността да участвате в дейността на CoESS, КРИБ, БТПП, БИС и в различни мероприятия свързани с различни аспекти на бизнеса

       Ще получите осигуряване на консултации и съдействие по конкретни въпроси и проблеми

         Ако желаете да станете член на НАФТСО е необходимо да изпратите на e-mail: naftso@abv.bg заявление по образец, което можете да изтеглите от сайта www.naftso.org. Пълна информация можете да получите на телефони 0879 49 65 99 или 0879 49 66 00. 


Created and Hosted by BIAnet