Мисия и визия

 

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), учредена през 2001 г., е сдружение с идеална цел и обединява търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.

 

НАФТСО е призната представителна работодателска организация от частния сектор за сигурност в България и Европа. От 2005 г. е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS, която представлява частната индустрия за сигурност на европейско ниво. Като член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българския институт за стандартизация (БИС), Българската стопанска камара (БСК) и др., сдружението защитава интересите на фирмите, занимаващи се с охранителна дейност и/или други услуги за сигурност.

 

Асоциацията e представена в Икономическия и социален съвет на Република България (от квотата на КРИБ). Оглавява ТК 53 „Алармени системи" и ТК 102 "Сигурност на обществото и гражданите" на БИС, Постоянния комитет „Сигурност" на КРИБ и Експертната комисия „Обществена сигурност и безопасност" на  НАПОО, участва в няколко работни комитета на CoESS и др. Участва активно и с право на глас в работата на Консултативния съвет за сътрудничество към ГД „Национална полиция" - МВР по въпросите на частната охранителна дейност и други обществени органи.

 

НАФТСО е в активно сътрудничество със Столична община по проблемите за осигуряването на по-безопасна среда за децата и младите хора в училищата и детските заведения. Тя е предпочитан партньор от няколко университета и много неправителствени организации.

 

Асоциацията е организатор на всички успешни национални събития на частната охранителна индустрия в България, включително на юбилейната кръгла маса „20 години бизнес в сигурността" през 2010 г. и на Юбилейната сесия „10 години НАФТСО" през 2011 г.

 

Безспорен е приносът на НАФТСО за официалното признаване на професията „Охранител" и подготовката на Държавното образователно изискване за обучение на охранителите, както и за официалното обявяване (с решение на Министерския съвет) на 11-ти ноември за Ден на охранителя и на частната охранителна дейност.

 

 


Created and Hosted by BIAnet