Структура

 

Ръководни органи на НАФТСО:

 

- Общо събрание на членовете

 

- Управителен съвет

 

- Контролен съвет

 

 

 

Членове на Управителния съвет:


1. Александър Митев - "ВИП Секюрити" ЕООД

 

2. Антон Тошев - "БАТ Секюрити" ЕООД

 

3. Атанас Пешев - "Даикс" ООД

 

4. Васка Пенкова - "Агенция за сигурност Скорпио" ООД

 

5. Георги Панов - "ФСБ - Добрич" ООД

 

6. Денислава Крумова - "МУЛТИФОРС А. С." ЕООД

 

7. Иван Мечков - "ВИН Секюрити" ООД

 

8. Петко Иванов - "3 С СОТ БУРГАС" ООД

 

9. Румен Нинов - "БОДУ СОД" ООД

 

Членове на Контролния съвет:

 

1. Атанас Атанасов - "СОД АЛБЕНА" ООД

 

2. Ирина Божилова - "Кооперативна охранителна фирма" ООД

 

3. Николай Керин - "Сикюрити Глобъл" ЕООД

 

 

 

 

Председател на Управителния съвет  -  Александър Митев

 

Председател на Контролния съвет  -  Николай Керин

 

Главен секретар  -  Радослав Христов

 

Технически секретар - Соня Атмаджова


 


Created and Hosted by BIAnet