История

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е учредена на 12.12.2001 г. като сдружение с нестопанска цел за обединяване на български търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.

 

Регистрирана е с Решение на Софийски градски съд № 1 по фирмено дело № 2181 от 13.03.2002 г.
С решение № 15/3.12.2015 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 2181/2002 се вписва в регистъра за юридически лица с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА (НАФТСО)” на адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Славовица”, бл. 53 Е, вх. Б, ет. 2, ап. 8.
Със същото решение Съдът вписва нов Управителен съвет.

 

Учредители на сдружението са 16 частни охранителни фирми: „3 С СОТ” АД, „АСО Сигма” АД, „АС Скорпио” ООД, „АСО София” ООД, „Балкан Секюрити” ЕООД, „БОС” АД, „Гарант - Д 91” ООД, „Г4С Секюрити Сървисиз България” АД, „Елитком 95” АД, „Ипон-1” ООД „Секюрити Група Алфа” ЕООД, „Секюрити Холдинг” АД, „СОТ” ЕООД, „Фортуна 13-Д” ООД, „Цертус” ООД и „Юсис” ООД.

 

 


Created and Hosted by BIAnet