НАФТСО членува в:

 

Конфедерация на европейските услуги за сигурност CoESS - http://www.coess.eu/

 

 

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ - http://www.ceibg.bg/

 

 

Българска търговско-промишлена палата БТПП - http://www.bcci.bg/ 

 

 

Българска стопанска камара БСК - http://www.bia-bg.com/

 

 

Български институт за стандартизация БИС - http://www.bds-bg.org/

 

 

 

 


Created and Hosted by BIAnet